Het boek Communicatietheorie kun je bestellen bij uitgeverij Econtentenzo. Stuur hiervoor een e-mail naar renee@econtentenzo.nl met je adresgegevens. Je ontvangt dan een factuur. Of maak € 27,50 over op bankrekeningnummer NL05 ABNA 0406 6660 83 onder vermelding van je adresgegevens en de titel van het boek.