Doelgroepanalyse

Stappenplan

In een doelgroepanalyse in breng je in kaart wie je doelgroepen precies zijn, wat hun kenmerken zijn, wat de wensen en behoeften zijn, hoe je ze kunt bereiken, op welke manier en onder welke voorwaarden zij gebruikmaken of willen maken van de diensten van de organisatie waar je voor werkt. Je geeft een complete maar globale beschrijving van de doelgroep.

In dit document wordt uitgelegd hoe je een doelgroepanalyse uitvoert, welke stappen je achtereenvolgens moet doorlopen en wat je in het verslag zet. Je vindt er ook de eisen waaraan een doelgroepanalyse moet voldoen. Je kunt het stappenplan gratis downloaden.

Inhoudsopgave

  1. Wat is doelgroepanalyse?
  2. Deskresearch
  3. Kwalitatief onderzoek (fieldresearch)
  4. Kwantitatief onderzoek (fieldresearch)
  5. Verwerken van de gegevens
  6. Verslaglegging

Meer weten over Econtentenzo?