Marketingbeleid

Opdracht in de doe-het-zelfbranche

Deze opdracht gaat over de analyse van het marketingbeleid van winkels in de doe-het-zelf branche.

Je hebt inmiddels een behoorlijke basiskennis in het vakgebied marketing, vergelijkbaar met de eisen die gesteld worden voor NIMA A. Het is nu tijd om deze kennis in de praktijk toe te passen. Het is de bedoeling dat je in een concrete bedrijfssituatie het marketingbeleid van twee organisaties analyseert, gegeven de externe omgeving, en aanbevelingen doet voor verbetering.

Je voert een SWOT-analyse uit van twee doe-het-zelf winkels/ketens en vergelijkt ze. Vervolgens stel je een advies op voor verbetering van het marketingbeleid. Je mag zelf beslissen welke winkels/ketens je gebruikt voor het onderzoek. Bijvoorbeeld:

  • Formido met Gamma of Mulitmate
  • Praxis met Hornbach of Hubo.

Je kunt de opdracht gratis downloaden.

Handleiding

Een handleiding met een aantal aandachtspunten voor de uitwerking is beschikbaar. Je kunt deze aanvragen door een e-mail te sturen naar Econtentenzo.

Meer weten over Econtentenzo?