Mediarijkheidstheorie

Casus bij het boek Communicatietheorie

De mediarijkheidstheorie kan niet altijd bevestigd worden door onderzoek, maar blijft een basis voor onderzoek naar de inzet van communicatiemiddelen. In het artikel ‘Gemeenten gaan zelf schulden opsporen om huisuitzettingen te voorkomen’ (NOS, 2020) staat een goed voorbeeld van het effect van mediarijkheid op de keuze van een communicatiemiddel.

De effectiviteit van drie communicatiemiddelen wordt besproken: brieven, bellen en persoonlijke ontmoetingen. Volgens de betrokkenen is de volgorde van effectiviteit: persoonlijke ontmoeting op de eerste plaats, dan het bellen en dan de brieven. Intuïtief zullen veel lezers deze volgorde kiezen, maar is dat ook juist? Of die gedachte correct is, kan verklaard worden met de mediarijkheidstheorie van Daft en Lengel. In dit artikel wordt deze theorie toegepast en uitgelegd.

Meer weten over communicatietheorie?

In haar boek ‘Communicatietheorie. Een inleiding voor communicatieprofessionals’ beschrijft Désirée van Osch communicatiebegrippen, -middelen en -theorieën. Zij gaat in op wat communicatie is voor communicatieprofessionals. Zij laat het werk zien van de vele (communicatie)wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het vakgebied.

Meer weten over Econtentenzo?