Social media in de netwerkmaatschappij

In: Basisboek Social Media

In hoofdstuk 1 van het Basisboek social media beschrijft Jan van Dijk de positie van de social media in de netwerkmaatschappij als exponent van netwerkindividualisering. Hij laat zien dat individualisering als belangrijkste trend in onze moderne samenleving door de social media op een bepaalde manier vorm krijgt. Hij verklaart de opkomst van de social media en geeft aan wat de mogelijke maatschappelijke effecten zijn van dit opmerkelijk fenomeen.

De opkomst van social media op het internet is niet zo verwonderlijk. Het is alleen verbazingwekkend dat het zo lang heeft geduurd. In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren sociale toepassingen van het internet ook toonaangevend. Het internet is namelijk begonnen als peer-to-peer network (peer = gelijke) van vooral wetenschappers. Zij gebruikten het netwerk om kennis en inzichten uit te wisselen. Gelijkgezinden vormden virtual communities. Voor discussies werden duizenden usenet groups in het leven geroepen.

Door de komst van het world wide web in de jaren negentig is het internet ontdekt als elektronisch publicatiemedium. Het werd een kanaal voor bedrijfscommunicatie, elektronisch winkelen en entertainment; een informatiekanaal bij uitstek dus. Daar droeg de opkomst van Google aan bij. Met het verschijnen van social media is het internet terug bij zijn oorsprong: een peer-to-peer network, dit keer niet voor academici, maar voor de hele bevolking.

De bijdrage van Jan van Dijk uit 2011 in het boek is nog steeds actueel en de moeite waard om te lezen. Je kunt het hoofdstuk gratis downloaden. Het Basisboek social media is niet meer verkrijgbaar.https://www.linkedin.com/in/jan-van-dijk-a3a95a18/?originalSubdomain=nl

Inhoudsopgave

1.1 Netwerkmaatschappij en netwerkindividualisering

1.2 Social media tussen interpersoonlijke en massacommunicatie

1.3 Verklaringen voor de opkomst van social media

1.4 Maatschappelijke effecten van social media

1.5 Tot slot

Meer weten over Econtentenzo?