Boek over communicatietheorie

PDF
ISBN 9789492272102
1e druk | 2020

Prijs: € 22,50

Hardcopy
ISBN 9789492272140
1e druk | 2020

Prijs: € 27,50

Communicatietheorie

Een inleiding voor communicatieprofessionals

Auteur: Désirée van Osch

Waarom een echt goed boek?

 • Een kort en krachtig overzicht van communicatietheorieën en -modellen binnen de intra- en interpersoonlijke communicatie, groeps- en massacommunicatie en communicatie met de sociale media

 • Nu eens geen nadruk op het HOE, maar juist op het WAT, want: wát is nou eigenlijk communicatie?

 • Alle gangbare modellen van communicatie overzichtelijk bij elkaar

 • De essentials van communiceren en duidelijk beschreven

 • Een goed doordachte opbouw vanuit dat wat communicatie doet: betekenisgeven

 • Toegankelijk en begrijpelijk geschreven

 • Alle basisbegrippen van het communicatieproces duidelijk en inzichtelijk bij elkaar

 • Gebaseerd op de meest toonaangevende (communicatie-)wetenschappers

 • Wordt gebruikt door studenten van Hogeschool TIO, Schroevers, NOVI en de Johan Cruyff Academy en hogescholen in Suriname en het Caribisch gebied

 • Goede reviews

Extra’s

 • Casussen in de Kennisbank van Econtentenzo

 • Met een duidelijk register is elk begrip snel terug te vinden

 • In hardcopy en als e-book

Inhoud van het boek

In dit boek beschrijft Désirée van Osch communicatietheorie. Zij gaat in op WAT communicatie is voor communicatieprofessionals. Zij gaat niet in op HOE je communicatie kunt gebruiken of uitvoeren, daarover zijn al veel boeken verschenen. Er is zoveel theorie dat zij slechts de hoofdlijnen kan geven. Maar wel logisch geordend. Zij laat het werk zien van de vele (communicatie)wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het vakgebied.

Désirée behandelt de basisbegrippen die als het om communiceren door communicatieprofessionals gaat altijd wel op de een of andere manier aanwezig zijn. Zij legt de inhoud van communiceren uit: informatie. Zonder informatie geen communicatie. Of die nou wel of niet bewust is geformuleerd. Zij geeft een overzicht van alle mogelijke communicatiesystemen en stelt het communiceren als handelen centraal. Visies op communiceren, kernmerken ervan en modellen, processen, patronen en manieren van communicatie passeren de revue.  De auteur sluit het boek af met de essentials, de elementaire benaderingen van het toepassen van communicatie, die een  solide basis vormen van het werken met communicatie.

Doelgroep

Dit boek is geschikt voor de communicatieprofessional die zijn kennis wil opfrissen of af en toe aan zijn kennis twijfelt. Voor de vraag hoe het ook alweer zit, is dit boek een handig naslagwerk. Voor communicatiedocenten kan het een boek zijn om op te nemen in het onderwijsprogramma. Voor communicatiestudenten geeft het richting aan keuzes in de theorie die gemaakt moeten worden bij opdrachten. Door de toegankelijke schrijfwijze is dit boek het lezen waard voor iedereen die geïnteresseerd is in dat zo opvallende en toch gemaskeerde fenomeen in onze maatschappij dat communicatie heet.

Over het begrip communicatie

Communicatie is een veel gehoord begrip. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Als er in een situatie iets is misgegaan, ligt het vaak, zeg gerust maar meestal, aan ‘de communicatie’. Communicatie is een breed begrip en is al naar gelang de invalshoek waarmee er naar communicatie wordt gekeken, anders in te vullen. Zo zetten psychologen de mens als handelend wezen centraal, sociologen en antropologen kijken naar de interactie tussen mensen of groepen mensen, taalkundigen denken aan woordelijke uitwisselingen en volgens politicologen is communicatie het mechanisme waardoor macht uitgeoefend kan worden. Het is kennelijk een begrip met inhoud. In dit boek staat de invalshoek centraal van het beroep dat met het woord ‘communicatie’ wordt geduid.

Inhoudsopgave

Inleiding

1   Basisbegrippen
1.0    Betekenisgeving
1.1    Zender
1.2    Ontvanger
1.3    Tekens
1.4    Code
1.5    Betekenisniveaus
1.6    (En)coderen en decoderen
1.7    Intentie
1.8    Boodschap
1.9    Medium, kanaal, communicatiemiddel
1.10  Ruis
1.11  Richting en invloed
1.12  Feedback
1.13  Effecten
1.14  Geslaagdheid
1.15  Informatie
1.16  Communicatie

2   Informatie en communicatie
2.1    Dragers van informatie
2.2    Informatiewaarde
2.3    Informatieverkeerspatronen
2.4    Informatieselectiemechanismen
2.5    Non-verbale informatieoverdracht

3   Communicatiesystemen
3.1    Plaats en tijd
3.2    Intrapersoonlijke communicatie
3.3    Interpersoonlijke communicatie
3.4    Groepscommunicatie
3.5    Massacommunicatie
3.6    Massazelfcommunicatie

4   Communiceren
4.1    Visies op communiceren
4.2    Kenmerken van communiceren
4.3    Communicatiemodellen
4.4    Communicatieprocessen
4.5    Communicatiemanieren
4.6    Communicatiemiddelen
4.7    Effecten van communiceren

5   Essentials van communiceren
5.1    De eerste beslissingen
5.2    Informatieverwerking
5.3    Gedragsbeïnvloeding
5.4    Semantische strategie
5.5    Luisteren

 Nawoord

 Literatuur

 Register

Communicatietheorie – ‘Een verrassend compacte en prettig leesbare introductie’

Guido Rijnja | juli 2021

‘Comprofs’ noemt hogeschooldocente Désirée van Osch ons allemaal in een verrassend compacte en ronduit prettige introductie van grondslagen in communicatie. Een onbegonnen werk zou je denken, na de vele uitgaven die er al zijn.

Lees hier de hele recensie in de kennisbank van Logeion

Communicatietheorie – ‘Een handzaam naslagwerk’

Nico Jong | november 2020

Désirée van Osch beschrijft in haar boek Communicatietheorie wat communicatie is voor de professional en niet hoe we het kunnen gebruiken of uitvoeren.  Het resultaat is een handzaam naslagwerk dat de communicatietheorie in vogelvlucht beschrijft.

Lees hier de hele recensie op Managementboek.nl

Lees meer over Econtentenzo